ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ವೊಡಾಫೋನ್ ಜಾಹಿರಾತುಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ  ‘ಝೂಝೂ’ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕೊಟ್ಟ ಜಾಹಿರಾತುಗಳು ಇವು. ನೀವೂ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿ.
– ಅಭಯ

Share This