ಜರ್ಮನಿ ಜಯಹೋ!

ಜರ್ಮನಿ ಜಯಹೋ!

ಜಯ ಅಥವಾ ಜಯಕ್ಕ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಜ್ಜನ ಮಗಳು. ಅಂದರೆ ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವಳು ಅತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕ ಇವಳು. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಈಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಕಲಿತವಳೂ ಹೌದು. ಅವಳ ಗಂಡ, ಜ್ಞಾನಶೇಖರ್ ಬಾಶ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಶ್ ಕಂಪನಿಯ ತವರು...
Lift-nza to home!

Lift-nza to home!

[20 February 2010]Today was the last day here in Berlin. We were free for most of the day. I didn’t even have any film ticket for the day. So I took time in sending some mails to India, and then took real long time to pack everything as there were lots of books,...
Last few days already!

Last few days already!

[19 February 2010]The temperature since last two days has increased considerably. The ice has started melting since two days and today it was more obvious as there is water everywhere. Today was full of meetings and group activity. However, I was bit too tired since...
Just another day at the Berlinale

Just another day at the Berlinale

[18 February 2010]It was a breakfast meeting for the first time during our present stay in Berlin though technically it was the second one. We had the man-in-charge for the visibility of German films in the world cinema committee. It was interesting to learn the ways...
Umesh in the well !

Umesh in the well !

[17 February 2010]Today was one of the most expected days for me. But turned out to be a little disappointing and later became interesting and ended with a happy note. Today was the world cinema fund day. We had a presentation regarding the world cinema fund and in...